POVRAT I ZAMJENA

PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE I POVRAT PROIZVODA

PRAVO POTROŠAČA NA POVRAT SREDSTAVA KOD JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Ugovor o kupovini sklopljen putem interneta ili elektroničke pošte, sukladno odluci Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo, da u roku četrnaest (14) dana od preuzimanja robe, obavijesti prodavatelja da odustaje od kupnje bez potrebe da navede razlog za svoju odluku. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana od kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko se sklapanje ugovora odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora prodavatelju (kontaktni podaci niže):

Kontakt informacije:

Sjedište:

Pejdah pharmacia d.o.o.

Zagrebačka 122

10370 Dugo Selo

Hrvatska

Direktor: 

Sandra Pejdah Šimić

Radno vrijeme:

Pon – pet. 09 – 16h

E-mail: info@extensions-sp.com.hr

Tel. 01/2334-922

 

pisano dostaviti nedvosmislenu obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju, a može biti dostavljena kao (npr. pismo poslano poštom, elektronička pošta).

Kupac mora izvršiti povrat robe preporučenom pošiljkom, s priloženim originalnim računom i eventualnim uputama bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor, na adresu prodavatelja (kotaktni podaci gore).

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

TROŠAK VRAČANJA ROBE

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP).

Kupac mora izvršiti povrat robe preporučenom pošiljkom, s priloženim originalnim računom i eventualnim uputama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete robu. Smatra se da ste odustali od raskida ugovora i novac Vam nismo dužni vratiti ako nam robu ne vratite nakon proteka roka od 14 dana od dana kada ste nam uputili odluku o jednostranom raskidu ugovora. Sve izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

  • Pošiljke sa otkupninom ne zaprimamo!

VRAČANJE NOVCA

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

  • Povrat novca u gotovini nije moguč.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

DEFINICIJE

  • Potrošač: po ZZP je to svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.